Download EVTP Mobile 2.6.2 APK

385 votes, 3.2/ 5
Package name: vn.vtp.tapnv.mobile

The description of Download EVTP Mobile 2.6.2 APK

Ứng dụng gạch báo phát dành cho bưu tá
Chức năng:
- Phát hàng
- Nhận hàng
- Nhập nhanh phiếu gửi
- Bản đồ
- Tra cứu hành trình, giá cước
- Lũy kế phát thành công tháng
- Đổi mật khẩu
- Thay đổi bưu cục
Show more
  • Category:

    TOOLS

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.0.3+

EVTP Mobile 2.6.2 APK for Android 4.0.3+

Version: 2.6.2 for Android 4.0.3+

Update on: 2017-09-18

File size: 8.629.162 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Sửa một vài lỗi.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. EVTP Mobile 2.6.2 APK (2017-09-18, 8.629.162 bytes)
2. EVTP Mobile 2.6.2 APK (2017-08-25, 8.606.165 bytes)
3. EVTP Mobile 2.6.2 APK (2017-07-18, 8.600.437 bytes)
4. EVTP Mobile 2.6.2 APK (2017-06-30, 8.574.033 bytes)
5. EVTP Mobile 2.6.0 APK (2017-06-14, 8.418.462 bytes)
=>> Show more(32) older versions
Similar to "EVTP Mobile"